با توجه به دستور سازمان جهانی یکسری آزمایشات نیاز به آمادگی خاص دارند مانند قند و چربی به ناشتایی ، کورتیزول به ساعت مشخص جهت نمونه گیری آزمایش ، پرولاکتین به ساعت خواب مشخص و …
جهت اطلاع از آمادگی قبل از آزمایشات لطفا با لیکو تماس بگیرید