مجموعه لیکو ، بجای مراجعه حضوری شما به مراکز آزمایشگاهی ، کلیه فرایند نمونه گیری در منزل ، انتقال نمونه با رعایت پروتکلهای تعریف شده به آزمایشگاههای معتبر ، پذیرش ، امور بیمه ایی و جوابدهی را در اسرع وقت برای شما انجام میدهد و اتلاف وقت شما ، ترافیک ، شلوغی صف انتظار آزمایشگاه ، آلودگی محیط درمانی و … دیگر در انتظارتان نیست